miercuri, 16 februarie 2011

Promisiuni

Eu aş alerga la Dumnezeu, lui Dumnezeu i-aş spune necazul meu.El face lucruri mari şi nepătrunse, minuni fără număr. El varsă ploaia pe pământ şi trimite apă pe câmpii.
El înalţă pe cei smeriţi şi izbăveşte pe cei necăjiţi.El nimiceşte planurile oamenilor vicleni şi mâinile lor nu pot să le împlinească.El prinde pe cei înţelepţi în viclenia lor şi planurile oamenilor înşelători sunt răsturnate:dau peste întuneric în mijlocul zilei, bâjbâie ziua în amiaza mare ca noaptea.Astfel, Dumnezeu ocroteşte pe cel slab împotriva ameninţărilor lor, şi-l scapă din mâna celor puternici. Aşa încât nădejdea sprijineşte pe cel nenorocit, iar fărădelegea îşi închide gura.Ferice de omul pe care-l ceartă Dumnezeu! Nu nesocoti mustrarea Celui Atotputernic.El face rana şi tot El o leagă; El răneşte şi mâna Lui tămăduieşte.De şase ori te va izbăvi din necaz şi de şapte ori nu te va atinge răul.El te va scăpa de moarte în vreme de foamete şi de loviturile săbiei în vreme de război.Vei fi la adăpost de biciul limbii, vei fi fără teamă când va veni pustiirea.Vei râde de pustiire ca şi de foamete şi nu te vei teme de fiarele pământului.Căci vei face legământ până şi cu pietrele câmpului şi fiarele pământului vor fi în pace cu tine. Vei avea fericire în cortul tău, îţi vei găsi turmele întregi,  îţi vei vedea sămânţa crescându-ţi şi odraslele înmulţindu-se ca iarba de pe câmp.Vei intra în mormânt la bătrâneţe, ca snopul strâns la vremea lui.
Iată ce am cercetat şi aşa este! Ascultă, că sunt spre folosul tău!”